Nyhedsforside leveret af

Gør Jystrup Net til din startside ->>  klik her 

Side:  1 2 3 4 5 6 7 8

Søholmhus Multihus projektet

Projektgruppen Søholmhus blev etableret under Landsbyforeningen i forbindelse med et borgermøde, der blev afholdt i februar 2012. Siden har gruppen fået skabt en god dialog med både kommune og borgere i Jystrup. 15 forskellige organisationer er i dag involveret i projektet - der beskæftiger 14 frivillige borgere. Der arbejdes, med accept fra byrådet, på at beskrive og skitsere de samlede planer for hele området. 
    I et samarbejde med DGI Faciliteter og Lokaludvikling er der udviklet et skitseprojekt, som er støttet gennem Helhedsplanpuljen, der administreres af Landsbyforum.
    Overordnet arbejdes der i projektet med de syv primære aktiver i området: Søholmskolen, SFO, baneanlægget, Jystrup-IF, Søholmhus med den gamle have, børnehaven Søholmen, Hvidsø og de store omkringliggende skovområder. Aktiverne ligger på nuværende tidspunkt spredt i landskabet, kun forbundet via Skjoldenæsvej.
    Et gennemgående mål i projektet, har været at ændre dette mønster og knytte aktiverne tættere sammen ved at introducere en ny forbindelsesflade, på tværs af infrastuktur og i modspil til stedets bystruktur. Det nye mønster kaldes Perlekæden og forbindes frit og karakterfuldt i en gennemgående flade for gående og cyklister. Hele projektet kan ses i dette link, der på 35 sider giver en grundig præsentation af huset i sin helhed.
    Det gamle Søholmhus, Skjoldenæsvej 67 indgår i det samlede projekt, og ønskes anvendt til aktiviteter i sammenhæng med Multihuset, bl.a. for SFO, Ungdomsskolen, spejderne og 4H.
Oprettet af Leif 28. februar 2016 kl. 16:49:02

Kommunens borgermøde om flygtninge i Jystrup bliver 14. marts
Det er afgjort, at datoen er fastsat til mandag den 14. marts kl. 19.30. Her er der rig mulighed for at kunne give Borgmester og andre politikere i Byrådet indsigt i Jystrups holdninger til spørgsmålet om flygtninge i Søholmhus, Skjoldenæsvej 67.
    Alle interesserede kan møde op uden tilmelding. Og det vil være rigtig godt med et STORT fremmøde, så meningerne kommer tydeligt frem foran det politiske niveau i Ringsted Kommune.
    Mere info følger - bl.a. om mødested - her på Jystrup Net, i Facebook grupperne og ved opslag i Brugsen.
Oprettet af Leif 25. februar 2016 kl. 00:24:12

Brugsen siger tak til alle kunder
Efter kun 14 dages udlodning af låneandele til Brugsens ombygning var målet om 300.000 kr. nået. 63 kunder har tegnet låneandele og får alle 6 % i rente og pengene tilbage over en 5-årig periode. Brugsen siger tak til alle og kvitterer med en fin og kundevenlig butik.
    Ombygningen er i fuld gang og den nye butik står klar inden påske. Under­vejs har der været fin pressedækning fra de lokale medier, Danmarks Radio Regionalen og på det sidste også TV 2 Øst. Se indslaget her.
Oprettet af Leif 24. februar 2016 kl. 22:48:53

Borgermøde i Jystrup 14. eller 16. marts
Kommunen inviterer til borgermøde. Skal vi have flygtninge i Jystrup området, og skal Søholmhus Skjoldenæsvej 67 bruges som midlertidigt ophold for flygtninge? Dette er temaet for et forestående borgermøde, hvor borgmester og andre politikere møder op for at danne sig et billede af stemningen her.
    Ringsted Kommune inviterer til åbent borgermøde, hvor der informeres og debatteres om flygtninge situationen i Ringsted kommune, herunder også i Jystrup. Dette endvidere i forbindelse med en eventuel inddragelse af Søholmhus ejendommen Skjoldenæsvej 67 til brug for midlertidige ophold af flygtninge i en periode på 3 år.
    Som det sikkert er mange bekendt indgår dette hus også i de samlede planer for etablering af et Søholmhus Multihus. Der er endvidere på kort sigt lagt op til, at bl.a. SFO, Ungdomsklub, Spejderne og et kommende 4H kan udfolde aktiviteter i og omkring huset.
    Kommunen har fastsat to mulige datoer til borgermødet. Disse er enten den 14. marts eller den 16. marts klokken 19.30. Alle er velkomne, og der kan forud vælges dato ved at markere en af to datoer (eller begge) i en meningsmåling på Jystrup Net Facebook gruppen, hvor der netop nu er en livlig debat om emnet - klik på knappen øverst på denne side. Har du ikke mulighed for at bruge Facebook, kan du sende en mail til leif@jystrup-net.dk og fortælle hvilken dato du kan deltage.
    Ved at deltage i dette borgermøde har du mulighed for at blive informeret, og du har mulighed for at bidrage med dine meninger til husets anvendelse og til flygtninge debatten lokalt her i Jystrup. Kommunen er interesseret i via bred dialog at indhente reelle informationer, der kan indgå i et grundlag for en videre politisk vurdering.
    Der er i øvrigt den 9. februar fra Kommunens side udsendt en naboorientering i forbindelse med en eventuel brug af huset til flygtninge. Svarfrist for høringssvar var den 23. februar. Denne frist er nu udsat til umiddelbart efter borgermødet.
Oprettet af Leif 20. februar 2016 kl. 22:52:29

Ny Forårsfest 2016 er på vej...

Så kører forberedelserne igen til årets Forårsfest i Jystrup. Dette er hele Jystrups og omegns fest den sidste lørdag i maj, dvs. den 28. maj, hvor Bofællesskabet lægger hus og grund til. Som altid er det en fest med hovedvægten på lokal musikalsk optræden fra byens børn/unge/voksne.
    For at det bliver en kæmpe succes - som altid - kræver det en gruppe af glade og positive hænder, der planlægger og koordinerer. Der er allerede fra de tidligere forårsfester en flok borgere, både "garvede rotter" i faget og sidste års nytilkomne, som meget gerne vil have nye ansigter med i forårsfestgruppen. Forberedelserne er faktisk en lille fest i sig selv, her kan du deltage i at skabe årets fest, have indflydelse på valget af de mange forskellige del events i løbet af eftermiddagen og aftenen - og så er det en spændende og inspirerende vej til at møde nye mennesker i lokalsamfundet.
    Kom derfor meget gerne til uforpligtende møde torsdag den 11. februar kl. 20.00 i Jystrup savværk/ Bofællesskabet, og hør om det også er noget for dig. Du kan ringe eller skrive SMS til Berit på 61 20 83 78.
Oprettet af Leif 3. februar 2016 kl. 17:31:06

Fastelavn

På søndag er det fastelavnssøndag! I et samarbejde mellem kirkerne, spejderne og Karuplund rideskole er der lagt følgende program, der til forveksling ligner det fra de forrige år: Fastelavnsoptog fra Aktivitetshuset 10.30. Herfra går optoget en tur gennem byen, til Brugsen og videre til Jystrup Kirke, hvor der er børne-fastelavnsgudstjeneste - ca. kl.11. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning v. Stalden og til sidst inviterer vi indenfor i varmen til kakao og fastelavnsboller. Vel mødt til fejring af fastelavn!
Oprettet af Marianne Hvid 3. februar 2016 kl. 17:26:41

JIF Fodbold søger opbakning og hjælp fra Jystrups borgere..!
Fodboldsæsonen står for døren og forberedelserne til den nye sæson skal til og i gang.

    Foreningen står dog og mangler et lederteam der kan videreføre klubben.
Vi søger derfor efter personer der interesserer sig for fodbold og som gerne vil ligge en indsats for byens fodboldklub - klik her for at læse om Leder-Teamets opgaver...
Har du - eventuelt sammen med andre, lyst til at hjælpe med at køre klubben videre, så kontakt Lasse Bremer på mobil 29 62 52 02 eller mail lasse@bremerdk.com

Oprettet af Jystrup IF Fodbold 26. januar 2016 kl. 15:51:57

Vær med til at skabe en ny, frisk og opdateret Brugs

På crowdfunding mødet i Gaudi-Galleriet onsdag aften den 20. januar var over 50 jystruppere mødt op. Der var stor interesse for at høre mere om, Brugsens planer for en opfriskning i det nye look og for butikkens kommende indretning med nye kølediske, ny mejerivæg, ny frugt og grønt køledisk og i det hele taget om hele renoveringen. Vores Brugs er hermed blandt de første Dagli'Brugs butikker i landet, der bliver transformeret til Coop's nye brand.
    Ombygningen af Brugsen er ikke billig, men en god opsparing på en million gode danske kroner og dygtig fremsynethed i bestyrelsen har gjort det muligt. Efter længere tids overvejelse og planlægning er man nu parat til en realisering af projektet med et budget på godt 1.2 mio kroner, og som det helt nye har bestyrelsen yderligere barslet med idéen om at rejse de sidste 200.000 kroner ved hjælp af crowdlending, der i al enkelthed går ud på at en række lokale borgere og virksomheder optræder som mindre långivere. Selve processen styres af Lendino A/S, en lånemarkedsplads, der tilvejebringer finansiering for mindre danske virksomheder. Udlånerne får en god årlig rente på 6%, lånet kører over 5 år og Brugsen, i dette tilfælde, låner 200.000 til omkring 7%.
    Med den store interesse for aftenens møde vurderes det, at beløbet er inden for rækkevidde, samtidig med at fornyelsen af "vores egen Brugs" delvis bliver finansieret på bedste andelstanke vis af "os selv". Hele 36 borgere har foreløbig på mødet ønsket at blive skrevet op som interesserede långivere, og der vil i løbet af få dage følge detaljeret orientering til disse fra Lendino. Endnu flere udlånere er meget velkomne - spørg i Brugsen om mere information. Følg også med på opslag i Brugsen, her på Jystrup Net samt på vores Facebook gruppe.
Oprettet af Leif 20. januar 2016 kl. 23:13:32

Vores Dagli’Brugs søger lokal opbakning

Klik her for større Klik her for større Klik her for større

                                                             Klik på billederne herover for større
Din Dagli'Brugs skal bygges om! Vil du være med? Vil du gerne hjælpe din lokale Dagli’ Brugs og tjene penge samtidig?
    Jystrup Brugsforening vil i samarbejde med Lendino gerne invitere alle lokale borgere med til en crowdlending runde så vi kan finansiere den lokale Dagli’Brugs.
    Dagli'Brugsen står over for ombygningsplaner og søger kapital på en ny spændende måde fra borgerne i Jystrup og omegn. Vi laver et startskud på crowdfunding af 200.000 kr. som skal bruges til at forbedre byens Dagli’ Brugs.
    Alle borgere i lokalområdet skal være velkommen til at deltage. Startskuddet foregår den
20. januar 2016, kl. 19-21 i Gaudi Galleriet, Ålbækvej 1, 4174 Jystrup
Oprettet af Leif 15. januar 2016 kl. 19:05:44

Vi mødes i Brugsen. Danmarkshistorie set gennem de varer, vi købte
Foredrag med Kristian Ditlev Jensen torsdag 4. februar 2016 kl. 19:30 i ”Stalden”, Jystrup Bygade 14.
    Forfatter og journalist Kristian Ditlev Jensen har i efteråret 2015 udgivet bogen ”Vi mødes i Brugsen” på forlaget Samvirke. ”Vi mødes i Brugsen” er et stykke danmarkshistorie set gennem de varer, som danskerne købte fra begyndelsen af brugsforeningernes opståen i 1866 og til de nyeste visioner for fremtidens dagligvarer.
    ”Vi kan lide, at vores butikker er lokale. Vi kan lide, at de er små. Vi kan lide, at de ikke ligger så langt væk fra det sted, hvor vi bor og at vi kan gå eller cykle hen til dem. Det indkøbsmønster kræver nærhed. Og netop nærhed er et af de dybeste principper i Coop, den danske brugsforening, der står bag butikker som Kvickly, Superbrugsen, Fakta og Irma”.
    Kristian Ditlev Jensen vil i sit foredrag tage tilhørerne med på en tur gennem Brugsens historie. Deltagelse i foredraget er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til LOF på hjemmesiden ringsted.lof.dk. Foredraget har holdnr. 16019. Arrangør er LOF Ringsted og medarrangører er Dagli’Brugsen Jystrup og Lokalhistorisk Forening for Jystrup-Valsølille.
Oprettet af Leif 9. januar 2016 kl. 14:33:30

Historiske fotos Enghusene 1971
Ernst Thorsager har været i sit arkiv og fundet et par gamle luftfotos af området, hvor vi i dag har Enghusene. Se under knappen øverst "Blogs" > "Ernst".
Oprettet af Ernst 21. december 2015 kl. 17:18:51

Big Band med Basie Trust Bigband i Gaudi-Galleriet
Basie Trust Bigband spiller lørdag 28. november kl. 13 til 15 under ledelse af Per Vadmand. Repertoiret består af en bred buket af såvel nye som gamle julesange lige fra Irving Berlins ”White Christmas” over Thad Jones’ ”A Child is Born” til De Nattergales ”It’s hard to be a nissemand” og ud over orkestrets mange instrumentalsolister bliver der også lejlighed til at høre sang af Afifeh Dahy og kapelmesteren selv. For at det ikke skal gå helt op i klejner og brunkager omfatter koncerten dog også enkelte numre fra orkestrets sædvanlige swingrepertoire. Der er gratis adgang, og der kan købes hvid gløgg, kaffe, te, æbleskiver og kolde drikke.
    Basie Trust Bigband er et 21-mandsorkester, der siden 1987 har huseret på Midtsjælland. Orkestrets medlemmer kommer dels fra Ringsted-området, dels så langt væk fra som Solrød, Køge, Hundested og Rødovre. Stilen er inspireret af Count Basie og Duke Ellington, men også ”gammel dansk” som Stentoft og Norman Andersen og gospel og spirituals indgår i repertoiret. Læs mere om orkestret på hjemmesiden http://www.basietrust.dk/.
Oprettet af Leif 27. november 2015 kl. 20:21:22

Juletræet tændes søndag d. 27. november
Julen kommer til Jystrup.  Første søndag i advendt kommer nissemor til Jystrup Brugs kl. 15.00. Hun har kager med. Og alle børn kan hænge deres julesok op.
   Søholmskolens 5. klasse elever sælger kaffe og kage. Indtægten går til deres kommende lejrskole i 6. klasse. Spejderne tænder grillen og serverer pølser, gløgg og havregrynskugler. Juletræet tændes med sang og dans.
Oprettet af Jan Vium 26. november 2015 kl. 09:18:56

De ni læsninger i Jystrup kirke og adventskoncert i Valsølille kirke
Første søndag i advent den 29. november indledes adventstiden med "De ni læsninger" i Jystrup kirke kl. 10.30, hvor beboere fra Jystrup og Valsølille sogne læser i kirken og elever fra Ringsted musikskoles saxofongruppe spiller.
    Senere samme dag er der kl. 19.30 koncert i Valsølille kirke med duoen Les Gigues, som spiller dansemusik gennem tiderne. Duoen består af Winnie Bugge Frandsen (fløjter) & Johanne Anderson på cello. De to klassisk uddannede musikere finder sammen deres indre legebørn frem og levendegør dansemusik lige fra den tidlige renæssance til nutiden. Udover at celloen i løbet af koncerten stemmes op fra den lave renæssancekammertone til nutidens kammertone, skifter fløjtenisten mellem fløjter hørende tiderne til og inddrages slagtøj med hænder og fødder hvor overhovedet muligt.
Oprettet af Leif 23. november 2015 kl. 12:49:48

Lokal historisk film i Mejeriet
I forbindelse med den årlige Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening mandag 16. november vises filmen ”For Troeskab og tapper Modighed – en film om Bidstrupskovene” kl. 20.00.
    I midten af 1990’erne var de store offentlige skove på Midtsjælland i fare for at blive solgt til private. Denne film blev lavet som indlæg i debatten mod privatisering på initiativ af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Hvalsø. En af producenterne Ole Malling vil præsentere filmen og besvare spørgsmål.
    Generalforsamlingen for medlemmer starter kl. 19.00. Kl. 20.00 er der adgang for alle interesserede til kaffe og hjemmebag plus film. Pris for ikke-medlemmer: 25 kr.
    Benyt også lejligheden til at hilse på foreningens bestyrelse.
Oprettet af bent hardis 8. november 2015 kl. 10:35:44
Side:  1 2 3 4 5 6 7 8

Jystrup Net er et fælles landsbyprojekt, hvis formål det er at bringe lokal, almen information samt at virke som samlingspunktet og det koordinerende redskab på internettet for borgere, foreninger, virksomheder, institutioner m.m. i lokalområdet i og omkring Jystrup. Endvidere er Jystrup Net lokal-områdets repræsentation til omverdenen samt værtsmedie for informations-indsamling og debat for "Et aktivt Jystrup", et forum for lokale foreninger, hvor idéer udvikles, debatteres og styrkes. Jystrup Net vedligeholdes af en bred gruppe på mere end 25 lokale redaktører, der hver især vedligeholder og opdaterer egne emner og sider på Jystrup Net.

Siderne er optimeret for Internet Explorer 6.0+ og ses bedst i en skærmopløsning på 1024x768
Dine tilbagemeldinger om Jystrup Net ønskes 
Få din egen gratis jystrup-net email adresse